Showteam

Zu unserem Showteam gehören Sportler aus allen drei Kampfkünsten der Kampfkunstschule Chong Yong.

Mitglieder

Andreas Lenzen

Assistenztrainer: Yongkumdo, Hapkido

4. Dan Yongkumdo

3. Dan Hapkido

3. Kup Taekwondo

Andreas Lenzen

Assistenztrainer: Yongkumdo, Hapkido

4. Dan Yongkumdo

3. Dan Hapkido

3. Kup Taekwondo

Andreas Lenzen

Assistenztrainer: Yongkumdo, Hapkido

4. Dan Yongkumdo

3. Dan Hapkido

3. Kup Taekwondo

Andreas Lenzen

Assistenztrainer: Yongkumdo, Hapkido

4. Dan Yongkumdo

3. Dan Hapkido

3. Kup Taekwondo

Andreas Lenzen

Assistenztrainer: Yongkumdo, Hapkido

4. Dan Yongkumdo

3. Dan Hapkido

3. Kup Taekwondo

Andreas Lenzen

Assistenztrainer: Yongkumdo, Hapkido

4. Dan Yongkumdo

3. Dan Hapkido

3. Kup Taekwondo

Andreas Lenzen

Assistenztrainer: Yongkumdo, Hapkido

4. Dan Yongkumdo

3. Dan Hapkido

3. Kup Taekwondo

Andreas Lenzen

Assistenztrainer: Yongkumdo, Hapkido

4. Dan Yongkumdo

3. Dan Hapkido

3. Kup Taekwondo

Andreas Lenzen

Assistenztrainer: Yongkumdo, Hapkido

4. Dan Yongkumdo

3. Dan Hapkido

3. Kup Taekwondo

Andreas Lenzen

Assistenztrainer: Yongkumdo, Hapkido

4. Dan Yongkumdo

3. Dan Hapkido

3. Kup Taekwondo

Andreas Lenzen

Assistenztrainer: Yongkumdo, Hapkido

4. Dan Yongkumdo

3. Dan Hapkido

3. Kup Taekwondo

Andreas Lenzen

Assistenztrainer: Yongkumdo, Hapkido

4. Dan Yongkumdo

3. Dan Hapkido

3. Kup Taekwondo